title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại TPHCM giai đoạn 2014 - 2020”
Thứ năm, 25/07/2019, 04:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại TPHCM giai đoạn 2014 - 2020” năm 2019.

Theo đó, TP sẽ nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ quan hệ lao động của các cơ quan nhà nước và các thiết chế quan hệ lao động; tăng cường năng lực của tổ chức Công đoàn trong quan hệ lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; chủ động giảm thiểu tranh chấp lao động tập thể và đình công; cải thiện, phát triển các yếu tố môi trường kinh tế - văn hóa - xã hội có tác động đến quan hệ lao động; đẩy mạnh thực hiện mô hình hoạt động cơ chế ba bên giữa đại diện người lao động, đại diện người sử dụng lao động và cơ quan chính quyền trên địa bàn TP.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa