title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện nghiêm báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo định kỳ
Thứ tư, 06/03/2019, 04:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên hệ thống thông tin nghiệp vụ đúng thời hạn và đầy đủ nội dung theo hướng dẫn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan vì không thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo quy định.

 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị khảo sát, lập dự án, thiết kế cơ sở đảm bảo đủ điều kiện, năng lực, đảm bảo chất lượng lập dự án, thiết kế cơ sở theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức và đảm bảo tổng mức đầu tư.

 

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng cần có các biện pháp chế tài, xử phạt đối với các nhà thầu tư vấn và thi công trong hợp đồng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và chất lượng công tác tư vấn và xây dựng công trình.

 

Ngay sau khi được giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư cần phối hợp với UBND quận-huyện liên quan để lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các dự án khi thẩm định cần nghiên cứu kỹ tính khả thi công tác giải phóng mặt bằng trước khi phê duyệt.

 

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa