title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Thực hiện quy trình thủ tục hành chính liên thông tại Văn phòng UBND TP
Thứ năm, 01/07/2021, 14:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Thực hiện Kế hoạch xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên thông theo cơ chế “một cửa”, Văn phòng UBND TP đã phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, xây dựng, trình UBND TP 79 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết, cho ý kiến của UBND TP và Chủ tịch UBND TP.

Trong 79 quy trình nội bộ, có 21 quy trình được thí điểm cập nhật xử lý trên phần mềm giải quyết công việc liên thông giữa sở, ngành với Văn phòng UBND TP.

Xem nội dung quy trình tại đây.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa