title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện tiêu hủy tại chỗ heo nhiễm dịch bệnh
Thứ ba, 09/07/2019, 12:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm chủ động phòng, chống dịch tả heo Châu Phi xâm nhiễm và lây lan trên địa bàn TP, UBND TP đã chỉ đạo UBND các quận-huyện tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi trên địa bàn; tiếp tục tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, tiêu độc, sát trùng.

Để hạn chế phát tán mầm bệnh trong quá trình vận chuyến, UBND các quận-huyện cần chuẩn bị phương án tiêu hủy tại chỗ như: dự kiến các vị trí chôn lấp heo nhiễm dịch bệnh tại địa phương; trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, nhân lực để ứng phó khi xảy ra dịch. Các hố chôn này phải đảm bảo về môi trường.

Đối với các quận, huyện không thể chôn lấp tại chỗ, heo nhiễm bệnh sẽ được tiêu hủy tập trung tại nhà máy xử lý chất thải y tế (Khu xử lý chất thải Đông Thạnh) hoặc bãi chôn lấp số 3 (Khu liên hợp xử ỉỷ chất thải Phước Hiệp).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các phường-xã, thị trấn có hộ nuôi heo xảy ra dịch bệnh điều phối xe vận chuyển heo bệnh đến điểm xử lý tập trung; đồng thời cử lực lượng giám sát việc thu gom, vận chuyển heo nhiễm bệnh đến nơi xử lý tập trung. Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, được vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn chuyên ngành thú y.

Tin mới hơn
Tin đã đưa