title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ năm 2019
Thứ năm, 21/03/2019, 07:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội;

UBND TP cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện tập trung thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; chăm lo các đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, nhà nước về công tác dân vận của chính quyền; phát huy trách nhiệm và sự sáng tạo của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội; tổ chức tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài, không để phát sinh điểm nóng; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nhận thức và kỹ năng công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức…

 

Công an TP cần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phát huy vai trò nhân dân tham gia tích cực các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Bộ Tư lệnh TP thực hiện tốt phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; tổ chức nhiều đợt “Hành quân xanh” với nhiều hoạt động giúp dân.

 

Bộ đội biên phòng TP thực hiện tốt phong trào vận động quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu trên địa bàn TP.

 

Sở Nội vụ sẽ hướng dẫn tiêu chí bình chọn điển hình “Dân vận khéo” tại các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện; tham mưu Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội” và “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với phương châm: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức là cán bộ dân vận, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân, trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

 

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa