title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Thực hiện văn hóa công vụ
Thứ hai, 08/07/2019, 13:44 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Bộ Nội vụ.

Kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

TP sẽ tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện đề án; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ; tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ…

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện văn hóa công vụ; coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa