title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Tiền sử dụng đất: Chính thức trình TP nộp gấp hai lần
Chủ nhật, 04/09/2011, 18:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

“Hệ số điều chỉnh bảng giá đất áp dụng chung trên địa bàn TP là hai lần”. Đó là thông tin chính thức trong tờ trình ngày 1-8 do liên sở Tài chính, Xây dựng, TN&MT và Cục Thuế TP trình UBND TP về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; tính tiền thuê đất trên địa bàn.

Liên sở cho hay tờ trình đã tiếp thu đa số kiến nghị của các sở, ngành, quận, huyện về việc thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo t trình, phn din tích đt vượt hn mc ca h gia đình, cá nhân

s được tính tin s dng đt gp hai ln theo quy đnh. nh: HTD

Theo tờ trình, hệ số hai lần được áp dụng cho ba trường hợp sau: Tính tiền sử dng đt đi vi phn din tích vượt hn mc ca h gia đình, cá nhân; xác đnh đơn giá cho thuê đt mi ca t chc, h gia đình, cá nhân có giá tr dưới 15 t đng; xác đnh đơn giá cho thuê đt đi vi t chc, h gia đình, cá nhân khi hết thi kỳ n đnh. Liên s cũng đ ngh cơ quan thuế căn c quyết đnh này đ tính thu tin s dng đt đi vi hàng ngàn trường hp tn đng hin nay (chưa biết phi np tin s dng đt bao nhiêu dù đã được cp giy chng nhn, chuyn mc đích s dng đt).

Cách tính cụ thể: Đối với vị trí mặt tiền đường, tiền sử dụng đất cho phần vượt hạn mức đất ở của hộ gia đình, cá nhân sẽ bằng giá đất được quy định tại bảng giá đất do UBND TP ban hành và công bố hằng năm nhân (x) hai lần.

Ví dụ, ông A có 250 m2 đất mặt tiền đường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, được chuyển mục đích sử dụng đất ở, thuộc trường hợp phải nộp 100% tiền sử dụng đất. Căn cứ Quyết định 64/2001 của TP về hạn mức đất ở, ông A có 50 m2 vượt hạn mức nên tiền sử dụng đất của ông A phải nộp gồm hai phần. Phần trong hạn mức là 200 x 2.300.000 đồng (đơn giá trong bảng giá đất năm 2011 do TP ban hành cho đường Bình Chiểu) = 460 triệu đồng. Phần ngoài hạn mức là 50 x 2.300.000 đồng x 2 (hệ số điều chỉnh) = 230 triệu đồng. Tổng cộng tiền sử dụng đất của ông A phải nộp cho 250 m2 là 690 triệu đồng.

Tương tự, ở vị trí không mặt tiền, căn cứ vào cấp hẻm, loại hẻm, giá đất để xác định giá đất ở vị trí không mặt tiền rồi nhân (x) hai lần. Chẳng hạn ở trường hợp ông A, nếu nhà thuộc hẻm của đường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, được xác định bằng 50% đơn giá đường này (tức bằng 1.115.000 đồng). Tiền sử dụng đất của diện tích đất trong hạn mức: 200 m2 x 1.115.000 đồng = 230 triệu đồng. Tiền sử dụng đất của phần ngoài hạn mức: 50 m2 x 1.115.000 đồng x 2 (hệ số điều chỉnh) = 115 triệu đồng. Tổng cộng ông A phải nộp 345 triệu đồng.

(Theo phapluattp.vn)

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm