title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tiếp tục thanh toán Hợp đồng BT đã ký trước ngày 1/1/2018
Thứ ba, 12/03/2019, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo việc thanh toán cho nhà đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo đó, đối với hợp đồng đã được ký kết trước ngày 1/1/2018 mà chưa hoàn thành việc thanh toán, UBND TP sẽ tiếp tục thực hiện thanh toán theo nội dung hợp đồng.

 

 

 

Đối với hợp đồng được ký kết từ ngày 1/1/2018 (có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán), các Sở đã được phân công đại diện UBND TP ký kết hợp đồng, thực hiện rà soát nội dung hợp đồng đã ký; trường hợp nội dung hợp đồng phù hợp với các quy định thì tiếp tục thực hiện thanh toán; trường hợp nội dung chưa phù hợp với các quy định thì tiến hành đàm phán, điều chỉnh lại nội dung hợp đồng.

 

 

 

 

Đối với các dự án BT đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trước ngày Nghị quyết số 160/NQ-CP có hiệu lực thi hành nhưng chưa ký Hợp đồng BT, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu việc đàm phán, ký kết hợp đồng.

 

 

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa