title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu qua bưu điện
Thứ hai, 01/03/2021, 16:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Bưu điện Thành phố chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP và UBND các cấp tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và tháng 4 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả thông qua hệ thống bưu điện trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm phối hợp với Bưu điện TP thông tin cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội về việc thay đổi hình thức, thời gian và địa điểm chi trả; đảm bảo công tác chi đầy đủ, kịp thời và an toàn; đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa