title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày
Thứ tư, 17/08/2022, 16:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức về tiếp tục thực hiện tiếp và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong ngày.

Theo đó, UBND TP ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong triển khai thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết TTHC ngay trong ngày” trên địa bàn TPHCM (Tháng hành động) với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm, triển khai, tổng kết đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh.

UBND TP đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức đánh giá, duy trì và phát huy các thành tích đã đạt được trong thực hiện Kế hoạch Tháng hành động.

Thực hiện và thông báo rộng rãi việc thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết TTHC ngay trong ngày” trong năm 2022 đối với các TTHC ban hành trong danh mục kèm công văn này.

Nghiên cứu, bổ sung các TTHC để triển khai “tiếp nhận và giải quyết TTHC ngay trong ngày” tùy theo đặc thù của địa phương, đơn vị.

Báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022.

Đẩy mạnh phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính theo Kế hoạch số 1018 ngày 5/4/2022 của UBND, cam kết giải quyết hồ sơ TTHC không trễ hẹn từ nay đến hết năm 2022; ghi nhận và tổ chức đánh giá các tập thể và cá nhân thực hiện tốt trong đánh giá cán bộ, công chức năm 2022; làm cơ sở xem xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa