title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2019
Thứ ba, 30/07/2019, 08:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong những tháng cuối năm 2019, tạo chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để đưa công tác này trở thành khâu đột phá trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ máy chính quyền các cấp.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 54, UBND TP yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án đã được HĐND TP thông qua; tiến hành sơ kết việc thực hiện đề án ủy quyền trên các lĩnh vực; triển khai xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho công tác cổ phần hóa; triển khai đề án thành lập cơ quan chuyên trách quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai áp dụng cơ chế quy trình đặc thù rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất ngay sau khi có Nghị quyết của Chính phủ; phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương xây dựng Đề án về cơ chế tài chính công cho TP; hoàn chỉnh dự thảo Nghị định phân cấp một số lĩnh vực cho TP, trình Chính phủ trong quý 3/2019; triển khai các bước xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

UBND TP cũng giao các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt 19 nhiệm vụ Ban Thường vụ Thành ủy giám sát, 10 Đề án trọng tâm trong năm 2019, 8 Hội thảo chuyên đề năm 2019 và 7 Chương trình đột phá của TP; sớm thực hiện các nội dung đã được HĐND TP thông qua; chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP và các kỳ họp HĐND TP trong những tháng cuối năm 2019; duy trì họp Tổ công tác đầu tư hàng tuần, tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm triển khai, nhất là các công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng, chỉnh trang đô thị, giảm ngập nước và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn; phấn đấu tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công của các quận - huyện tối thiểu đạt 95%; tiến hành tổng rà soát đánh giá thực trạng xây dựng, quản lý đô thị trên toàn địa bàn TP; có giải pháp xử lý kiên quyết ngay từ đầu đối với những trường hợp vi phạm, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu địa phương; đến cuối năm 2019 giải quyết cơ bản tình trạng xây dựng không phép, tạo chuyển biến, giảm mạnh trường hợp xây dựng sai phép nhằm hướng đến giải quyết dứt điểm tình trạng xây dựng không phép, sai phép vào năm 2020; xử lý dứt điểm các điểm đen ô nhiễm, xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch tại các điểm đen ô nhiễm đã được xử lý...

Tin mới hơn
Tin đã đưa