title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Tỉnh Long An: thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế
Thứ sáu, 25/03/2011, 21:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 285/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh trên cơ sở tổ chức lại BQL các Khu công nghiệp Long An. Quyết định này thay thế Quyết định số 43/1998/QĐ-TTg ngày 23/2/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
BQL là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Long An, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Long An.
Ngoài ra, BQL này cũng quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.
Cơ cấu tổ chức của BQL gồm có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban, Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đại diện BQL tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm