title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Tỉnh Quảng Nam: Quy hoạch Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa
Thứ hai, 06/06/2011, 17:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Mục tiêu của Dự án là bảo tồn, tôn tạo toàn diện khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa với quy mô là Khu di tích cách mạng của cả nước. Trong đó bảo tồn, tôn tạo di tích và cảnh quan di tích theo định hướng duy trì, gia cố, bảo quản khoa học và lâu dài, khai thác và phát huy giá trị của Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ (Nước Oa) một cách có hiệu quả. Gắn kết chặt chẽ, nhiệm vụ bảo tồn khu di tích với nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Đặc biệt chú trọng phát huy tiềm năng phát triển kinh tế du lịch theo hướng phát triển du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa, hoạt động về nguồn;...
Dự án bảo tồn, trùng tu các di tích như: Trùng tu Khu nhà làm việc Khu căn cứ Khu ủy khu V; trùng tu Khu nhà làm việc Ban đại diện Chính phủ; trùng tu Khu nhà làm việc Mặt trận dân tộc Giải phóng;...và xây mới Khu làm việc, quản lý và đón tiếp; Khu nhà khách. Ngoài ra, thực hiện các dự án phụ trợ: Dự án rà phá bom mìn; dự án trồng rừng, tôn tạo cảnh quan khu di tích; dự án giao thông nối vào khu di tích;...
Được biết, dự án này sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 2010 - 2012 và giai đoạn 2 từ 2012 - 2015.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm