title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Tỉnh Tây Ninh: thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế
Thứ năm, 17/03/2011, 16:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 200/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh trên cơ sở hợp nhất BQL Khu công nghiệp Tây Ninh với BQL Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Quyết định này thay thế Quyết định số 156/1999/QĐ-TTg ngày 23/7/1999 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 26/2/2008.
Nội dung

 

BQL là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, BQL này cũng quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.
Cơ cấu tổ chức của BQL gồm có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban, Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đại diện BQL tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, các đơn vị sự nghiệp.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm