title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TPHCM năm 2021
Thứ sáu, 26/03/2021, 14:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch này nhằm tăng cường công tác truyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức, thúc đẩy các hoạt động cụ thể để cải thiện điều kiện lao động đến người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình.

Các hoạt động này sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31/5/2021 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa