title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn TPHCM
Thứ ba, 07/12/2021, 11:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các nội dung liên quan Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn TPHCM.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Hội nghị cũng nhằm phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn TPHCM; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu, ý nghĩa và nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Hội nghị dự kiến được tổ chức trong tháng 12/2021.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa