title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019
Thứ ba, 19/02/2019, 03:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Dự kiến vào ngày 15/3/2019, UBND TP sẽ tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Hội nghị này nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, chủ đầu tư trong việc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 (kể cả vốn ngân sách Trung ương); phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 ngay từ tháng đầu, quý đầu năm, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/7 đạt ít nhất 50% và cả năm đạt ít nhất 90%.

 

NTK

Tin mới hơn
Tin đã đưa