title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tổ chức khảo sát các hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019 - 2020
Thứ sáu, 29/03/2019, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm xác định số lượng và danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo TP giai đoạn 2019 – 2020 ngay từ đầu năm, UBND TP sẽ tổ chức khảo sát các hộ dân sinh sống trên địa bàn 322 phường-xã, thị trấn có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ổn định trên 6 tháng có khả năng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trong giai đoạn này cũng như các hộ vượt chuẩn cận nghèo TP giai đoạn 2016 - 2020 trong hai năm 2016 và 2017; đồng thời tổ chức rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vượt chuẩn cận nghèo đã được công nhận tại thời điểm kiểm tra hiệu quả giảm nghèo năm 2018 có mức thu nhập và thiếu hụt đa chiều thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo mới được tiếp tục đưa vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo TP giai đoạn 2019 - 2020.

Thời gian khảo sát, rà soát từ nay đến ngày 31/5/2019 với các nội dung khảo sát về tiêu chí thu nhập, tiêu chí mức độ thiếu hụt các chiều nghèo; thu thập thông tin chung đối với chủ hộ và thành viên hộ.

 

* UBND TP cũng đã chấp thuận chủ trương nâng hạn mức cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở TP từ 500 triệu đồng/hồ sơ lên 900 triệu đồng/hồ sơ.

 

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa