title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du
Thứ sáu, 12/04/2019, 08:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo chi thường xuyên; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND quận 1, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao.

 

Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 có chức năng phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thể dục thể thao và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

 

NTK

Tin mới hơn
Tin đã đưa