title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tổ chức lại Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao quận 3
Thứ hai, 17/06/2019, 02:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định tổ chức lại Trung tâm Văn hóa quận 3 và Trung tâm TDTT quận 3 thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận 3.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận 3 là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND quận 3; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND quận 3, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao.

Trung tâm có chức năng: phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

* UBND TP cũng quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020, gồm 13 thành viên, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm làm Chủ tịch Hội đồng.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa