title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tổ chức một số hội thảo
Thứ sáu, 24/05/2019, 09:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm thực tiễn trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho sự phát triển của đất nước và TPHCM giai đoạn 2019 - 2025” trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 15/7/2019, tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1. Hội thảo này sẽ tập trung thảo luận nghiên cứu việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong từng lĩnh vực theo hướng các kinh nghiệm đã được triển khai thành công ở các nước.

Cơ quan này cũng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điếm xây dựng, triển khai thử nghiệm các dịch vụ công nghệ viễn thông thế hệ 5 (5G) tại quận 1, quận 3, Khu Công nghệ cao TP và Công viên phần mềm Quang Trung; tham mưu Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Phát triển dịch vụ TPHCM và triển khai quy hoạch, phát triển hạ tầng dịch vụ của TP giai đoạn 2020 - 2030” dự kiến vào cuối tháng 6/2019. Hội thảo này sẽ tập trung thảo luận nghiên cứu về thực trạng phát triển ngành dịch vụ của TP giai đoạn 2000 - 2018, những mặt được, mặt hạn chế, trong đó có nguyên nhân do hạ tầng đô thị, đất đai, nhà ở, cơ sở vật chất, giao thông, điện, nước... chưa đủ điều kiện đáp ứng cho nhu cầu phát triển; đề xuất tổng thể các giải pháp quy hoạch hạ tầng đô thị, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch và chuyến đối công năng sử dụng nhà ở, quy hoạch và cải tạo cơ sở vật chất hiện có, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thành tựu của công nghiệp 4.0, sử dụng hiệu quả diện tích nhà, đất hiện có, các giải pháp về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội vào phát triển dịch vụ của TP theo hướng dịch vụ thông minh.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc cũng được giao đề xuất các giải pháp thúc đẩy dịch vụ phát triển phù hợp với định hướng phát triển các quy hoạch ngành, lĩnh vực hiện có của TP; chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Quy hoạch và phát triển bờ kè sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025”.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở Xây dựng chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Định hướng quy hoạch và phát triến cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành giai đoạn 2019 - 2025” và Hội thảo “Giải pháp nhà ở cho gia tăng dân số 1 triệu người nhập cư sau mỗi 5 năm ở TPHCM giai đoạn 2020 - 2035”.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa