title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Tổ chức phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Thứ tư, 24/07/2019, 02:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Hưởng ứng đợt phát động của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, UBND TP sẽ tổ chức phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Phong trào này nhằm tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân phục vụ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tự tu dưỡng rèn luyện nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc TP về văn hóa ứng xử, chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, gương mẫu trong gia đình và xã hội; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.

Phong trào cũng nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác góp phần xây dựng "Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa