title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (2021-2025) và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện
Thứ năm, 11/03/2021, 11:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (2021-2025) và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện.

Kế hoạch này nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn TPHCM; đảm bảo khai thác, quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất đai tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả, đáp ứng như cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2030; tạo cơ sở pháp lý, khoa học cho việc quản lý nhà nước về đất đai và xúc tiến đầu tư; phân bổ quỹ đất phù hợp với định hướng phát triển không gian, đáp ứng nhu cầu về đất để phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Việc tổ chức thực hiện này cũng nhằm rà soát, đánh giá, xử lý công trình, dự án chưa hoặc không có khả năng thực hiện thời kỳ trước; xác định vị trí, khoanh vùng diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; quản lý, giám sát quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng đất, quỹ đất hiệu quả, tiết kiệm; khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất ở với đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu bảo vệ môi trường.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa