title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tổ chức triển lãm, tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ hai, 13/05/2019, 01:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), UBND TP sẽ tổ chức các hoạt động triển lãm cổ động, tuyên truyền và quảng bá chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người.

Đây cũng là dịp củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của nhà nước cũng như cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP và Nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện xuyên suốt năm 2019 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các sự kiện quan trọng của đất nước như: kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019); hướng đến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Dự kiến từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2019, hoạt động triển Iãm “50 năm TPHCM thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” được diễn ra tại tuyến đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Nhà Văn hóa Thanh niên và Cung Văn hóa Lao động.

Tin mới hơn
Tin đã đưa