title Văn hóa - Xã hội

Tọa đàm sách ‘Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong’
Thứ ba, 14/05/2019, 05:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Sáng 15/5, tại Hội trường Thống nhất, công ty Cherry Media sẽ tổ chức tọa đàm giới thiệu cuốn sách ‘Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong’ của tác giả Đoàn Duy Thành - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trang bìa cuốn sách

Đây là cuốn sách được Nhà xuất bản Hà Nội in và tái bản 3 lần, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông in và tái bản 02 lần bằng 02 ngôn ngữ Việt - Anh.

Cuốn sách "Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong" đã được Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương viết lời đề dẫn: "Tôi thấy đây là cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là tài liệu tham khảo quý báu cho những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, qua đó cũng mở ra những gợi ý để các nhà nghiên cứu lý luận tiếp tục đi sâu khẳng định giá trị lý luận Hồ Chí Minh…".

Buổi tọa đàm hướng đến Đảng viên, đoàn viên, trí thức, công chức, sinh viên, học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn TPHCM nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 108 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thực hiện di chúc của Người.

Tin mới hơn
Tin đã đưa