title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Thứ tư, 12/12/2018, 14:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb)- UBND TP vừa yêu cầu Cục Thống kê TP phối hợp với các sở-ngành liên quan và UBND các quận-huyện triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn TP, bảo đảm tiến độ và chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra…

 

 

UBND các quận-huyện cần cung cấp bản đồ phường-xã, thị trấn cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp để vẽ sơ đồ nền phường, xã, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra. UBND các phường-xã, thị trấn cần tuyển chọn lực lượng tham gia để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền phường, xã, thị trấn, lập bảng kê địa bàn điều tra và thu thập thông tin.

 

Việc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

 

 

TNN.

Tin mới hơn
Tin đã đưa