title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Thứ bảy, 21/04/2012, 18:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND thành phố đã ban hành Quyết số 1550/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Cụ thể, sẽ tiến hành đánh giá tình hình tổ chức cấp giấy chứng nhận và xây dựng hồ sơ địa chính ở từng quận, huyện; xác định những khó khăn, vướng mắc phổ biến để đề ra hướng xử lý cụ thể hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các quy định để giải quyết dứt điểm những vướng mắc pháp lý thuộc thẩm quyền thành phố.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát tất cả các dự án phát triển nhà ở trên toàn thành phố theo yêu cầu của Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; để làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xử phạt nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư dự án chậm trễ không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai trong việc cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính về đất đai ở cả 3 cấp để phát hiện và khắc phục kịp thời các sai pham; nhất là ở các quận, huyện, những trường hợp có các biểu hiện vi phạm các quy trình trong việc đo vẽ, sử dụng bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận; gây nhũng nhiễu, phiền hà cho nhân dân.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai dưới nhiều hình thức (thông qua các diễn đàn, báo chí, phát thanh, truyền hình, giao lưu trực tuyến,…) để người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận; hiểu biết và chấp hành pháp luật, tạo điều kiện cho việc cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ năng lực và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý đất đai, bảo đảm tính ổn định, chuyên nghiệp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ địa chính phường - xã, thị trấn và viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Đăng ký các cấp. Tiếp tục xây dựng và giám sát; đồng thời thông báo số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh tình hình.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng nêu rõ làm thay đổi tư duy, nhận thức trong việc lập hồ sơ địa chính, để kết hợp giữa hồ sơ địa chính dạng giấy và dạng số phù hợp với thực tế tình hình quản lý nhà, đất của Thành phố nhằm đảm bảo nguyên tắc mọi thửa đất đã cấp giấy chứng nhận hoặc qua quá trình đăng ký, cấp giấy chứng nhận đã xác định thuộc loại không đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đều phải được thể hiện đầy đủ, thống nhất các thông tin cần thiết trong hồ sơ địa chính ở các cấp. Trong khi chưa hoàn thành cấp giấy chứng nhận, đối với các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận trước đây không dựa trên nền bản đồ địa chính, các quận, huyện phải cập nhật, quản lý trên sổ mục kê đất theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính để tiện đối chiếu theo dõi và chỉnh lý sau này.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm