title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Ban hành Đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp
Thứ năm, 18/08/2011, 16:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND thành phố đã có Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, áp dụng mức lương tối thiểu 730.000 đồng /người/tháng đối với công việc thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

Đơn vị tính: đồng

Nội dung công việc

Đơn giá dự toán

Cấp thành phố

Cấp huyện

Cấp xã

Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

2.243.461.851

951.027.750

94.002.389

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

1.467.259.952

571.689.615

52.071.562

Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

727.120.810

275.608.954

25.369.014

Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

514.469.094

187.071.677

20.497.321

Áp dụng mức lương tối thiểu 830.000 đồng/người/tháng đối với công việc thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

Nội dung công việc

Đơn giá dự toán

Cấp thành phố

Cấp huyện

Cấp xã

Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

2.491.237.302

1.052.580.771

103.206.390

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

1.635.592.508

633.014.092

57.084.860

Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

813.552.862

305.936.515

28.138.033

Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

575.837.015

207.734.740

22.644.165

Các hệ số Kkt, Kds, Ks, Khc, Kđt, Kkv được tính toán căn cứ vào số liệu của Tổng cục Thống kê và các Cục thống kê địa phương công bố ở thời điểm gần nhất so với thời điểm tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đối với hệ số áp lực kinh tế Kkt: đối với những quận - huyện không có các số liệu thống kê để làm cơ sở tính toán Kkt, cho phép áp dụng các số liệu thống kê cấp thành phố để tính Kkt.

Đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở để lập và thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các nhiệm vụ lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, khi có biến động về giá, UBND thành phố ủy quyền cho Liên Sở Tài chính – Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các điều chỉnh đơn giá thích hợp, có tham khảo ý kiến của các ngành liên quan. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Sở Tài chính – Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục, trình UBND thành phố điều chỉnh hoặc ban hành đơn giá dự toán mới theo quy định.

Quyết định này thay thế Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm