title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố
Thứ bảy, 16/07/2011, 16:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) –Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 3016/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (Hội đồng thẩm định).

Theo đó, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định và phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố trình phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo quy định. Hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện nhiệm vụ thẩm định và làm việc tại trụ sở của Ủy ban nhân thành phố, số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh trong suốt quá trình hoạt động.

Quy chế nêu rõ, Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận và lấy ý kiến công khai, trực tiếp giữa các Ủy viên và kết luận theo đa số. Chủ tịch Hội đồng thẩm định hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm định quyết định các vấn đề của Hội đồng thẩm định.

Các Ủy viên của Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Khi có sự thay đổi về Ủy viên của Hội đồng, các cơ quan có Ủy viên tham gia Hội đồng phải gửi văn bản về Ủy ban nhân dân thành phố để điều chỉnh thay thế Ủy viên Hội đồng mới; Ủy viên Hội đồng mới chỉ được mời tham dự họp Hội đồng sau khi Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản chấp thuận điều chỉnh và thay thế.

Hội đồng thẩm định làm việc thông qua phiên họp chính thức, các hoạt động trước và sau phiên họp chính thức của Hội đồng.

Hồ sơ thẩm định dự án quy hoạch sau khi được Hội đồng thẩm định thông qua, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên họp, Ủy viên Thư ký phải chuẩn bị toàn bộ hồ sơ liên quan đến phiên họp chính thức của Hội đồng để trình Chủ tịch Hội đồng ký và ban hành chính thức Báo cáo thẩm định, hồ sơ bao gồm: Biên bản phiên họp chính thức của Hội đồng; Bản nhận xét của các Ủy viên phản biện và của các Ủy viên Hội đồng; Phiếu đánh giá của các Ủy viên Hội đồng; Các báo cáo nhận xét, đánh giá của các hoạt động hỗ trợ thẩm định (nếu có); Văn bản của các Bộ, ngành, các địa phương có liên quan; Hồ sơ đề nghị thẩm định của chủ đầu tư dự án; và các tài liệu liên quan khác.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng ký thông qua Báo cáo thẩm định, Ủy viên Thư ký có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định dự án quy hoạch, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét thông qua để ký gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân thành phố, hồ sơ bao gồm: Báo cáo thẩm định; Các văn bản (bản sao) về ý kiến của các Bộ, ngành, các địa phương liên quan, của các nhà khoa học và các chuyên gia phản biện; và dự thảo quyết định phê duyệt.

Sau khi có kết quả thẩm định thông qua dự án, Hội đồng thẩm định gửi hồ sơ để Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo quy định.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm