title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập văn phòng Thừa phát lại
Thứ ba, 20/03/2012, 16:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND Quy định Tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập văn phòng Thừa phát lại tại quận 10, Gò Vấp và Bình Tân.

Theo đó, ciệc thẩm định hồ sơ thành lập văn phòng Thừa phát lại dựa trên 15 tiêu chí với tổng số điểm là 100, bao gồm:

1.    Vị trí dự kiến đặt trụ sở văn phòng

2.    Tổng diện tích sử dụng của văn phòng

3.    Diện tích văn phòng dành cho tiếp dân

4.    Diện tích văn phòng dành cho lưu trữ

5.    Điều kiện thực hiện các quy định về an ninh trật tự và an toàn giao thông

6.    Cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin

7. Hình thức văn phòng và số lượng Thừa phát lại

8. Kinh nghiệm của Thừa phát lại

9. Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại

10. Nhân sự phụ trách kế toán

11. Nhân sự phụ trách công nghệ thông tin

12. Nhân sự phụ trách lưu trữ

13. Xây dựng quy trình nghiệp vụ Thừa phát lại và quy trình lưu trữ

14. Khả năng quản trị văn phòng

15. Tính khả thi của đề án thành lập

Về cách thức thẩm định hồ sơ, Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Tổ thẩm định hồ sơ gồm: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ trưởng, Trưởng phòng Tổ chức, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp và đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự là thành viên. Giám đốc Sở Tư pháp cử công chức thuộc Sở làm nhiệm vụ thư ký cho Tổ thẩm định.

Các thành viên của Tổ thẩm định hồ sơ làm việc độc lập, căn cứ vào tiêu chí và thang điểm nêu tại Mục II của Quy định này để thẩm định và chấm điểm từng hồ sơ thành lập văn phòng Thừa phát lại.

Điểm của từng hồ sơ làm căn cứ để xem xét cho phép thành lập văn phòng Thừa phát lại là điểm trung bình của các thành viên Tổ thẩm định đã chấm cho hồ sơ đó. Hồ sơ được đề nghị xét chọn phải đạt từ 60 điểm trở lên và có số điểm cao nhất trong số hồ sơ xin thành lập trong 1 đơn vị quy hoạch (quận, huyện).

Việc thẩm định và chấm điểm hồ sơ phải được lập thành biên bản và có chữ ký của các thành viên Tổ thẩm định. Căn cứ vào kết quả thẩm định và số điểm của từng hồ sơ, Giám đốc Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định việc cho phép thành lập văn phòng Thừa phát lại theo quy định.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm