title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Công bố công khai Quy hoạch đô thị trong 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt
Thứ năm, 01/09/2011, 18:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác công bố công khai quy hoạch đô thị và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, các loại đồ án quy hoạch đô thị (lập mới, điều chỉnh tổng thể, điều chỉnh cục bộ), đồ án thiết kế đô thị riêng phải được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai.

Tùy theo điều kiện cụ thể, quy mô và tính chất của đồ án, các cơ quan có thẩm quyền có thể lựa chọn một hoặc đồng thời các hình thức công bố công khai như sau: Trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, mô hình, pa nô tại trụ sở các cơ quan; Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử; In thành ấn phẩm để phát hành rộng rãi.

Nội dung công bố công khai quy hoạch đô thị gồm các nội dung cơ bản của đồ án được thể hiện qua các bản vẽ, mô hình, pa nô, Quyết định phê duyệt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được ban hành, trừ những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật quốc gia.

Các cơ quan có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch đô thị, cụ thể:

Sở Quy hoạch Kiến trúc công bố đồ án quy hoạch chung thành phố, phối hợp với UBND các quận, huyện công bố đồ án quy hoạch chung các quận, huyện.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, các Ban quản lý được thành lập theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới và Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (các Ban quản lý khu chức năng đô thị) chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan để công bố công khai các đồ án quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nằm trong phạm vi ranh giới được giao quản lý.

UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để công bố công khai đồ án quy hoạch chung quận, huyện; công bố công khai các đồ án quy hoạch chung các khu chức năng đô thị, đồ án quy hoạch phân khu, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đồ án thiết kế đô thị riêng được lập cho các khu vực thuộc phạm vi địa giới hành chính do quận, huyện quản lý. UBND thị trấn công bố công khai đồ án quy hoạch chung thị trấn.

Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện có liên quan (hoặc Ban quản lý khu chức năng đô thị nếu dự án đầu tư xây dựng nằm trong phạm vi ranh giới quản lý của các Ban quản lý các khu chức năng đô thị) để công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm