title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Giải thể Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố và Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất quận, huyện
Thứ ba, 18/12/2018, 23:48 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT)- UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định giải thể Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất TP và các hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất cấp quận, huyện.

Đối với các khu đất do Hội đồng Đấu giá thành phố tổ chức đấu giá thành, nhưng có việc chưa giải quyết xong hoặc phát sinh vướng mắc trong việc thực hiện văn bản đấu giá giữa Hội đồng và người trúng đấu giá, phần việc có liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của sở-ngành nào thì đơn vị đó có trách nhiệm trực tiếp tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Đối với các khu đất UBND thành phố đã giao Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất thành phố tổ chức đấu giá nhưng chưa tổ chức đấu giá hoặc tổ chức đấu giá nhưng không thành, thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện các thủ tục tổ chức đấu giá theo quy định. Đối với các khu đất UBND thành phố đã giao UBND quận, huyện tổ chức đấu giá, UBND quận, huyện chủ trì, tổ chức đưa ra đấu giá theo quy định.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm