title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
Thứ sáu, 11/02/2011, 05:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) – UBND thành phố ban hành Quyết định 90/2010/QĐ-UBND về Điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố được quy định tại Điều 1 Quyết định số 139/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, phương thức thu được thu theo tỷ lệ % trên giá nước sạch với mức thu là 10% trên giá nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 đến hết năm 2015 và thay thế Quyết định số 88/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm