title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Kiểm kê đất đai năm 2010
Thứ ba, 05/07/2011, 07:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu UBND TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 22/2009/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.
Nội dung

 Việc kiểm kê đất đai năm 2010 nhằm xác định rõ hiện trạng diện tích đất tự nhiên của toàn TP; xác định cụ thể hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa, quỹ đất chưa sử dụng; đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và biến động đất đai so với kỳ kiểm kê trước (năm 2005), việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; tổng hợp đánh giá các mặt được, chưa được, các vấn đề tồn tại và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

Số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 phải xác định đầy đủ về diện tích tự nhiên của các cấp hành chính; diện tích, số lượng chủ yếu sử dụng đất theo các loại đất và các loại đối tượng sử dụng đất.

Ngoài ra qua đợt kiểm kê sẽ rà soát, thống kê diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất đã được đo đạc địa chính, diện tích đất đã được lập hồ sơ địa chính.

Thời điểm kiểm kê đất đai năm 2010 được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn TP là ngày 1 tháng 1 năm 2010.

Theo Đô Thị

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm