title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Lập thêm 12 phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Thứ sáu, 12/11/2010, 05:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu UBND TP.HCM vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ TP.HCM hướng dẫn 12 quận huyện còn lại xây dựng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất theo hướng tinh gọn, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trước đó các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra 12 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các quận huyện được đã thí điểm thành lập theo quy định.
Nội dung

 

 
Theo UBND TP.HCM, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận huyện thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Bộ phận chuyên trách này có nhiệm vụ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ngoài ra đây cũng là cơ quan lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ địa chính.
(Theo TTO)

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm