title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: lý nước thải y tế tại các bệnh viện, phòng khám tư nhân
Chủ nhật, 27/05/2012, 17:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) –  UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân trên địa bàn TP về việc xử lý nước thải y tế.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các Bệnh viện, Phòng khám đa khoa, Phòng khám chuyên khoa tư nhân trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải y tế đảm bảo đạt quy chuẩn và hoàn thành trong năm 2012 theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

Từ tháng 6/2012, sẽ tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở y tế tại thành phố, các cơ sở y tế nào chưa thực hiên xong các hệ thống xử lý nước thải y tế thì nhắc nhở đơn vị thực hiện triển khai đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy chuẩn. Đến tháng 9/2012, sẽ kiểm tra lại, nếu cơ sở y tế nào không có hệ thống xử lý nước thải y tế thì buộc tạm đình chỉ hoạt động theo đúng quy định của Luật Môi trường, cho đến khi có đầy đủ hệ thống xử lý nước thải y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - QCVN28:2010/BTNMT, thì mới được tiếp tục cho phép hoạt động.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm