title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Phân cấp cho UBND quận - huyện cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông
Thứ sáu, 28/10/2011, 16:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND thành phố ban hành Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND về phân cấp cho UBND các quận - huyện cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố.

Theo đó, phân cấp cho UBND các quận - huyện cấp giấy phép và tổ chức quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc quận - huyện quản lý theo quy định tại Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

UBND các quận - huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý bến khách ngang sông của cơ quan cấp phép theo quy định tại Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT trong việc chấp thuận xây dựng bến khách ngang sông, cấp phép hoạt động, cấp lại giấy phép bến khách ngang sông, kiểm tra hoạt động bến khách ngang sông đóng trên địa bàn quận - huyện.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm