title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Sẽ kiến nghị bãi bỏ thủ tục “Cấp Giấy phép quy hoạch”
Chủ nhật, 15/04/2012, 18:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Tại cuộc họp về giải quyết các vướng mc trong th tc cp giấy phép quy hoạch trên đa bàn thành phố, sau khi nghe ý kiến của của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Ông Nguyễn Hữu Tín đã kết luận:

Đối với báo cáo pháp nhân và năng lực tài chính trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ không quy định phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cũng không quy định các tổ chức, cá nhân phải được công nhận và xác định là chủ đầu tư trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch; do đó chỉ cần xem xét chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Nghị định này.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ về cơ sở pháp lý, cần phải lập luận chặt chẽ và làm rõ mối quan hệ khi cùng thực hiện các thủ tục “Cấp phép xây dựng + Cung cấp thông tin quy hoạch + Cấp giấy phép quy hoạch” trình UBND thành phố kiến nghị Thủ tướng theo hướng bãi bỏ thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm