title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Tạm ngưng cung cấp thông tin quy hoạch khu trung tâm thành phố
Thứ bảy, 19/11/2011, 23:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Tại cuộc họp về thiết kế đô thị khu trung tâm thành phố, sau khi nghe báo cáo, ý kiến góp ý của các đơn vị dự họp, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã có thông báo kết luận, chỉ đạo tạm ngưng cung cấp thông tin quy hoạch - kiến trúc đối với các dự án đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư, xin cung cấp chỉ tiêu quy hoạch nằm trong phạm vi quy hoạch Khu trung tâm hiện hữu thành phố (930 ha) đến khi quy hoạch Khu trung tâm hiện hữu do tư vấn Nikken Sekkei đề xuất được UBND TP phê duyệt.

Sở Quy hoạch - kiến trúc TP được giao chủ trì, phố hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và tư vấn Nikken Sekkei đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất việc lập quy hoạch Khu trung tâm hiện hữu thành phố (930 ha) vào cuối tháng 11/2011, trình UBND TP xem xét, quyết định.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm