title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
Chủ nhật, 19/02/2012, 16:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.

Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên có trách nhiệm giúp UBND thành phố triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng phương án, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương trong phạm vi thành phố; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương những vấn đề mới phát sinh để thống nhất xử lý, giải quyết những vướng mắc trong quá trình điều tra.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm