title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Thực hiện chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn 2011 - 2020
Thứ bảy, 09/07/2011, 18:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 2593/KH-UBND chuẩn bị thực hiện chương trình nâng cấp đô thị quốc gia (NUUP) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020.

Theo đó, đến năm 2020, TP.HCM sẽ thực hiện nâng cấp dần các khu dân cư thu nhập thấp thông qua nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cải thiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. Đồng thời cải thiện hệ thống thoát nước, xử lý nước thải góp phần giải quyết tình trạng ngập úng, ô nhiễm trong các khu vực đô thị; xây dựng và phát triển quỹ nhà tái định cư phục vụ cho công tác di dời tái định cư dân cư thuộc khu vực không an toàn; thành lập quỹ tín dụng cho hộ nghèo vay vốn để cải tạo nhà ở và cải thiện thu nhập cho các hộ thu nhập thấp.

Cũng theo kế hoạch này, đến năm 2020 có ít nhất 45% lượng nước thải được thu gom xử lý, các khu đô thị đạt chuẩn về mật độ đường giao thông, nâng cấp hệ thống đèn đường; 100% người dân các đô thị được tiếp cận với nước sạch, có nhà vệ sinh kết nối với bể tự hoại; 100% chất thải rắn được thu gom đến nơi quy định; đặc biệt là 100% nhà tại các khu vực không đảm bảo an toàn, không phù hợp cho người dân sinh sống sẽ được di dời cải thiện điều kiện nhà ở.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng đưa ra các tiêu chí lựa chọn khu vực đưa vào dự án, cụ thể: thu nhập trung bình mỗi người trên chuẩn nghèo là 1.000.000 đồng/người/tháng và dưới chuẩn thu nhập thấp của thành phố Hồ Chí Minh, quy mô diện tích mỗi khu ≥ 1.000 m2; thiếu tất cả hoặc một trong các hạ tầng kỹ thuật sau đây: mương cống thoát nước, nước thoát trực tiếp xuống kênh rạch hoặc tự thấm; mạng lưới cấp nước phải câu nhờ hoặc mua với giá cao; mạng lưới cấp điện (phải câu nhờ); hệ thống giao thông hình thành tự phát, có nhiều hẻm nhỏ hơn 2m, hẻm ngoằn ngoèo hoặc chưa được bê tông hóa.

Giai đoạn từ năm 2011 – 2015, trên cơ sở tranh thủ nguồn vốn ODA hỗ trợ từ Chương trình, ưu tiên thực hiện các dự án cấp thiết, cần nguồn vốn đầu tư lớn, thủ tục chuẩn bị dự án đảm bảo tiến độ cho vay vốn của nhà tài trợ; các dự án nâng cấp có tính chất đòn bẩy nhằm cải thiện môi trường sống của người dân như cung cấp dịch vụ cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường đô thị.

Giai đoạn 2016 – 2020, ưu tiên các dự án tại các khu vực ngoại thành, vùng ven có tốc độ đô thị hóa nhanh, phát triển chưa đồng bộ. Thực hiện nâng cấp, chỉnh trang đô thị phù hợp quy hoạch xây dựng tại các khu vực dân cư thu nhập thấp, khu đô thị tự phát hoặc khu dân cư được quy hoạch nhưng hạ tầng không đảm bảo.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm