title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

TPHCM đã tiếp nhận 8 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP
Thứ tư, 10/03/2021, 08:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Chiều 9/3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đai biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử TPHCM) họp phiên thứ 4 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải.

Trưởng tiểu ban Hành chính - Tổng hợp Ủy ban Bầu cử TP Tăng Hữu Phong cho biết: Đến ngày 8/3, Ủy ban Bầu cử TP đã ban hành Nghị quyết công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Đồng thời, ban hành các quyết định kiện toàn các Tiểu ban phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn tổ giúp việc tiểu ban Hành chính tổng hợp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử TP đã thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo thực hiện hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; theo dõi việc nộp hồ sơ ứng cử, tự ứng cử và thông tin, báo cáo tình hình kịp thời, đúng theo quy định.

Tính đến ngày 8/3, Ủy ban Bầu cử TP đã tiếp nhận 4 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 4 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP, trong đó có 2 hồ sơ tự ứng cử. Bên cạnh đó, đã có 19 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu 21 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 60 cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu 64 người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X. Ủy ban Bầu cử TP giám sát việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo dân chủ, công khai, đúng cơ cấu, thành phần theo quy định.

Về những công việc trọng tâm trong thời gian tới, ông Tăng Hữu Phong cho biết, Ủy ban Bầu cử sẽ xây dựng kế hoạch hướng dẫn nghiệp vụ và phần mềm về công tác bầu cử. TPHCM thành lập Ban Bầu cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị bầu cử của TPHCM, TP Thủ Đức, 5 huyện và 63 xã, thị trấn. UBND phường, xã, thị trấn thành lập các Tổ bầu cử, đảm bảo người tham gia ứng cử có đủ điều kiện về sức khỏe, kinh nghiệm và không tham gia thành viên Tổ bầu cử.

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM được tiếp tục đến 17 giờ ngày 14/3. Tiếp đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, TP Thủ Đức và các huyện, các xã, thị trấn tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử do Ủy ban Bầu cử TPHCM, Ủy ban Bầu cử TP Thủ Đức và các huyện, các xã, thị trấn bàn giao. Thời gian tiếp nhận từ ngày 15/3 đến ngày 16/3. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 18/3 để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử. Trước ngày 19/3, TPHCM sẽ nộp hồ sơ ứng cử viên đai biểu Quốc hội về Hội đồng bầu cử quốc gia.

 

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại phiên họp

 

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh: “Càng gần ngày bầu cử thì càng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường đưa thông tin đến mọi người dân để người dân thấu hiểu, thấy được quyền lợi, trách nhiệm của mình trong bầu cử”.

Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải đề nghị tạo điều kiện thống nhất cho cá nhân và các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ; làm sao để có không khí dân chủ, khách quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, không phân biệt giới thiệu, đề cử hay tự ứng cử.

Trong công tác chuẩn bị bầu cử, Ủy ban Bầu cử và các địa phương cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện các công việc đúng tiến độ thời gian, đảm bảo mọi người dân đều có quyền thực hiện quyền bầu cử của mình, tránh sót lọt, tránh trùng lắp người đi bầu cử.

Minh Dung

Tin mới hơn
Tin đã đưa