title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: Đặt 39 tên đường mới tại quận 2
Thứ bảy, 14/04/2012, 18:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) - UBND TPHCM vừa quyết định đặt tên mới cho 39 đường và điều chỉnh lý trình cho 01 tuyến đường trên địa bàn quận 2, cụ thể:

STT

TÊN ĐƯỜNG

LÝ TRÌNH

1.

ĐỒNG VĂN CỐNG

Đặt tên cho đường Liên tỉnh lộ 25B. Từ đường Đại lộ Đông - Tây đến đường Nguyễn Thị Định. Dài 3.000m.

2.

PHAN VĂN ĐÁNG

Đặt tên cho đường C dự án 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường Liên Tỉnh lộ 25B đến đường số 2 dự án 174 ha. Dài 260m.

3.

NGUYỄN AN

Đặt tên cho đường C dự án 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường số 3 dự án 174 ha đến đường số 4 dự án 174 ha. Dài 200m.

4.

TRƯƠNG VĂN BANG

Đặt tên cho đường số 2 dự án 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ sông Giồng Ông Tố đến cuối đường. Dài 3.450m.

5.

NGUYỄN VĂN KỈNH

Đặt tên cho đường số 3 dự án 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường A dự án 174 ha đến đường H dự án 174 ha. Dài 1.750m.

6.

NGUYỄN THANH SƠN

Đặt tên cho đường D dự án 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường Liên Tỉnh lộ 25B đến đường số 4 dự án 174 ha. Dài 900m.

7.

LÊ HIẾN MAI

Đặt tên cho đường B dự án 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường Liên Tỉnh lộ 25B đến đường số 4 dự án 174 ha. Dài 900m.

8.

BÁT NÀN

Đặt tên cho đường A dự án 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường số 2 dự án 174 ha đến đường số 4 dự án 174 ha. Dài 500m.

9.

TẠ HIỆN

Đặt tên cho đường A dự án 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường Liên Tỉnh lộ 25B đến đường số 4 dự án 174 ha. Dài 900m.

10.

ĐẶNG NHƯ MAI

Đặt tên cho đường E dự án 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường Liên Tỉnh lộ 25B đến đường số 2 dự án 174 ha. Dài 900m.

11.

NGUYỄN ĐỊA LÔ

Đặt tên cho đường F dự án 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường Liên Tỉnh lộ 25B đến đường số 3 dự án 174 ha. Dài 550m.

12.

LÂM QUANG KY

Đặt tên cho đường G dự án 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường Liên Tỉnh lộ 25B đến đường H dự án 174 ha. dài 1.070m.

13.

NGUYỄN KHOA ĐĂNG

Đặt tên cho đường H dự án 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường Liên Tỉnh lộ 25B đến đường số 4 dự án 174 ha. dài 1.750m.

14.

PHAN BÁ VÀNH

Đặt tên cho đường I dự án 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường số 4 dự án 174 ha đến cuối đường. Dài 700m.

15.

NGUYỄN MỘNG TUÂN

Đặt tên cho đường Không tên dự án 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường Liên Tỉnh lộ 25B đến đường số 2 dự án 174 ha. Dài 300m.

16.

TRƯƠNG GIA MÔ

Đặt tên cho đường H dự án 143 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường Liên Tỉnh lộ 25B đến cuối đường. Dài 1.850m.

17.

NGUYỄN QUANG BẬT

Đặt tên cho đường số 8 dự án 143 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi. Từ đường B dự án 143 ha đến cuối đường. Dài 550m.

Tài liệu đính kèm

Không có tài liệu đính kèm
Go to top
// ]]>