title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: Ban hành Kế hoạch về rà soát, hiệu chỉnh và lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp
Thứ hai, 27/09/2010, 17:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 4075/KH-UBND về rà soát, hiệu chỉnh và lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thành phố Hồ Chí Minh trên hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

Mục đích là nhằm tổng rà soát lại toàn bộ đường địa giới hành chính các cấp được thành lập theo Chỉ thị 364/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và qua các đợt điều chỉnh, hiệu chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định số 03/CP ngày 06 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ về việc thành lập quận Thủ Đức, quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và thành lập các phường thuộc các quận mới - thành phố Hồ Chí Minh, Nghị định số 130/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 143/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển toàn bộ các yếu tố địa giới hành chính các cấp lên bộ bản đồ địa hình thành phố trên hệ tọa độ VN-2000, lưới chiếu UTM, elipxoid WGS-84 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao năm 2005.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xây dựng phương án hiệu chỉnh những đoạn địa giới hành chính không còn phù hợp do tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa làm thay đổi giữa hồ sơ địa giới hành chính pháp lý với thực tế quản lý về hành chính, trình cơ quan có thẩm quyền cho phép hiệu chỉnh địa giới hành chính. Làm căn cứ để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, phục vụ công tác quản lý đô thị và tổ chức bộ máy, xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phù hợp với đặc điểm của từng quận - huyện, phường - xã, thị trấn và là căn cứ pháp lý để giải quyết các tranh chấp liên quan đến ranh địa giới hành chính.

Nội dung thực hiện gồm 02 giai đoạn, cụ thể:

Giai đoạn 1: Đơn vị thi công chuyển vẽ các yếu tố địa giới hành chính; chỉnh sửa, bổ sung các yếu tố địa lý mới liên quan đến đường địa giới hành chính; địa danh các đơn vị hành chính trong từng mảnh bản đồ; địa danh dân cư, thủy văn, sơn văn và kinh tế - xã hội trong phạm vi đơn vị hành chính và phạm vi 2 cm ngoài đường địa giới hành chính cấp xã tại thời điểm lập bản đồ lên nền bản đồ địa hình quốc gia dạng số trong hệ tọa độ và hệ quy chiếu quốc gia VN-2000; rà soát toàn bộ đường địa giới hành chính các cấp, thống kê những đoạn địa giới hành chính cần hiệu chỉnh, tổ chức hiệp thương giữa các địa phương và lập hồ sơ trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Chính phủ quyết định.

Giai đoạn 2: sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép hiệu chỉnh, chuyển các yếu tố địa giới hành chính các cấp được phép hiệu chỉnh lên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN-2000; biên tập, hoàn chỉnh bộ bản đồ địa giới hành chính các cấp trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, cho phép đưa vào lưu trữ, khai thác sử dụng.

VH

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm