title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: Ban hành mức thu phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký thuộc ngành tài nguyên và môi trường
Thứ ba, 18/12/2018, 23:57 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND TPHCM vừa ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT); Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng TN-MT của UBND quận-huyện; Phòng TN-MT đối với những nơi không thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và UBND cấp xã nơi được Phòng TN-MT ủy quyền thực hiện trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mức thu cụ thể là 30.000 đồng/trường hợp (mỗi lần cung cấp thông tin theo tên của bên bảo đảm hoặc tài sản bảo đảm được tính là một trường hợp).

Những trường hợp không thu phí, gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp trong trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và đất đai thuộc phạm vi quản lý; các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, cơ quan tổ chức chính trị xã hội trong trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm để thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của mình.

   Cơ quan thu phí được để lại 65% số thu phí để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm, nộp ngân sách 35%.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm