title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thành lập Atlas tổng hợp thành phố
Thứ sáu, 22/07/2011, 21:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) –Ngày 17/6, UBND thành phố ký Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thành lập Atlas tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo thành lập Atlas tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 15/7/2005).
Theo quy chế, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổng thể chương trình thành lập Atlas tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo theo từng giai đoạn thực hiện; thành lập Hội đồng cố vấn, Hội đồng nghiệm thu, Ban Biên tập phục vụ cho chương trình Atlas; phê duyệt đề cương, kế hoạch thực hiện chương trình.
Cùng ngày, UBND thành phố cũng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập thành lập Atlas tổng hợp thành phố (Ban Biên tập được thành lập theo Quyết định số 5040/QĐ-UBND ngày 29/9/2005).
Ban Biên tập có chức năng quản lý, điều hành toàn bộ quá trình thực hiện chương trình xây dựng Atlas tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh; chịu trách nhiệm về chuyên môn các hạng mục, chuyên đề thuộc Chương trình Atlas; tổ chức và tập hợp các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao tham gia thực hiện các hạng mục, chuyên đề, Chương trình Atlas; đồng thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo về nhân sự, bá cáo định kỳ công tác xây dựng Atlas.
Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Biên tập đặt tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tại số 63 Lý Tự Trọng, quận 1, TPHCM.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm