title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: Bỏ thủ tục hành chính về cấp số nhà
Thứ bảy, 07/05/2011, 16:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

* Ban quản lý khu đô thị mới không còn trách nhiệm cấp số nhà
Sở Xây dựng TPHCM cho biết, kể từ ngày 14-10-2010 (ngày NĐ 63 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu lực), việc ban hành mẫu đơn, tờ khai hành chính thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Do đó việc ban hành mẫu đơn đề nghị cấp Chứng nhận số nhà như dự thảo quyết định về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn TPHCM mà Sở đã trình thành phố trước đây không phù hợp. Sở Xây dựng TPHCM vừa trình UBND TP dự thảo theo hướng không ban hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận số nhà mà quy định trách nhiệm cho UBND quận-huyện phải xây dựng kế hoạch đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố, giảm thiểu những thủ tục hành chính không cần thiết.
Dự thảo quy chế đánh số nhà mới cũng đã bỏ trách nhiệm cấp số nhà của Ban Quản lý khu Nam, Khu Công nghiệp và khu chế xuất, Khu Công nghệ cao (gọi chung là Ban quản lý khu đô thị mới) và chuyển các trách nhiệm này sang UBND các quận- huyện. Theo đó, UBND thành phố là cơ quan quản lý nhà nước về số nhà, chỉ đạo chung về công tác đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố; UBND các quận-huyện có thẩm quyền đánh số nhà và cấp Giấy chứng nhận số nhà cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý. Đối với nhà đã được cơ quan có thẩm quyền ra văn bản cấp số nhà tạm mà nay đủ điều kiện theo quy chế này thi được đánh số và cấp Chứng nhận số nhà theo quy chế này.
Ngoài ra, dự thảo quy chế về cấp số nhà cũng quy định về gắn biển số nhà, các loại biển số nhà, thông tin trên biển số nhà, màu sắc và kích thước biển số nhà… Các tổ chức, cá nhân không được tự ý đặt, thay đổi và treo biển số nhà trái quy định, nếu vi phạm sẽ bị xử lý.
(Theo Saigongiaiphong)
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm