title Thông tin chỉ đạo điều hành

TPHCM: Cải thiện chỉ số SIPAS
Thứ hai, 05/11/2018, 13:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm cải thiện chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), UBND TP vừa chỉ đạo các sở-ngành, quận-huyện thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ, về thủ tục hành chính, về công chức, về kết quả cung ứng dịch vụ và về tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị.
Cụ thể, cải thiện cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bám sát các tiêu chí đánh giá của SIPAS; kiểm tra, đánh giá hiệu quả và chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo hướng hiện đại, minh bạch; niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thủ tục hành chính; tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu thủ tục hành chính; tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp các quy định về thành phần hồ sơ, mức phí/lệ phí, quy trình và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức vi phạm nội quy, giờ giấc làm việc; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ công chức kỹ năng giao tiếp, tương tác với người dân, doanh nghiệp; nghiêm túc thực hiện thư xin lỗi đối với trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn; tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu; tiếp nhận và xử lý triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính...

TNN.

Tin mới hơn
Tin đã đưa