title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

TPHCM coi trọng việc lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương
Thứ năm, 23/05/2019, 08:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều 22/5, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ TP thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trong đó nêu rõ: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 16 đến ngày 18/5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 10. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến về: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương để tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị các cấp uỷ, các đồng chí cán bộ chủ chốt, các đơn vị của TP triển khai tổ chức có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương tại Hội nghị thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tích cực chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ họp, xem xét việc chuẩn bị, triển khai Đại hội Đảng các cấp tại TP theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Theo đó, cùng với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, phải coi trọng việc lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tập trung thực hiện các mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội. Phân bổ hợp lý thời gian thảo luận văn kiện với công tác nhân sự đại hội. Cùng với công tác chuẩn bị nhân sự, cần phải chú ý đến nội dung, xác định định hướng phát triển trong thời gian tới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là chú ý làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hiện tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; đồng thời TP cũng sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với các thành tích thiết thực.

Theo Thanhuytphcm.vn

Tin mới hơn
Tin đã đưa