title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VIII nhiệm kỳ 2011 – 2016
Thứ năm, 30/06/2011, 22:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) – Ngày 26/5/2011, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Phạm Phương Thảo đã ký Quyết định số 63/QĐ-UBBC về công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại 32 đơn vị bầu cử.
Theo Quyết định có 95 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, trong đó: có 92 người có trình độ đại học và sau đại học và có 12 đại biểu trẻ dưới 35 tuổi (chiếm 12,63%), từ 35 đến 50 tuổi là 41 người (chiếm 43,16%), và trên 50 tuổi là 42 người (chiếm 44,21%).
Trong đó, Ông Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Sở QHKT, thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đạt tỷ lệ 58,25% so với số phiếu hợp lệ.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm